stratenovkl.jpg

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 


 

home

 

Welkom in onze buurt                  

 

De geschiedenis van de Gruneriebuurt

 

Ons buurtbulletin:

Het Gruneriebulletin

 

Vrijwillige buurtbijdrage

 

Activiteiten in de buurt:

Buurtvoetbal

 

Fietstochten/buurtpicknick

 

Koffie-inloop-ochtend

 

Paasactiviteiten

 

Straatbarbecue

 

Straatspeeldag

 

Sint Maarten

 

Sint Nicolaas

 

Tuingluurdag                  

 

Nieuws uit de buurt in:

Uit de buurt 

 

Aangeboden&Gevraagd

 

Wie is wie/wie woont waar

 

Links                  

 

Contact

 

Bestel ons jubileumboekje

 

image003

 

Deze pagina is het laatst bewerkt

op 14 oktober 2019

 

 

 

 

Welkom op de website van de Gruneriebuurt te Oegstgeest

 

Het “Bulletin voor de Gruneriebuurt”
van augustus 2019

is beschikbaar.
Om het te lezen: KLIK HIER


Zaterdag 7 september j.l. vond weer de jaarlijkse
Zomerborrel/Buurt barbecue plaats.

Op de borrel waren veel buurtgenoten afgekomen; het werd een geanimeerde bijeenkomst op het kruispunt Grunerielaan/ van Cuycklaan
Helaas werd het weer na 6 uur snel slechter; velen trokken naar hun huis, maar enkele diehards bleven op het kruispunt.

                                                                Al met al toch nog een geslaagd gebeuren.

 

Reanimatie-cursus    (BLS- AED)
(BLS = Basic Life Support)

Sinds enige tijd hangt er in de Gruneriebuurt een AED! De volgende stap is de groep die weet hoe je een reanimatie met een AED moet doen, te vergroten! Er worden cursussen georganiseerd door EHBO Oegstgeest.
We hebben al een aantal aanmeldingen.

We vragen hen om zich persoonlijk bij EHBO Oegstgeest op te geven.
Alle trainingen worden gegeven in de
Hofdijkschool, Hazenboslaan 1 te Oegstgeest.
Informatie is ook te vinden op de webpagina van EHBO Oegstgeest: www.ehbooegstgeest.nl
Alle informatie  (Data, kosten, tijden etc.) is te vinden door hier te klikken

 

Er zijn twee mogelijkheden:

1)    Voor hen die al een training hebben afgerond
EHBO Oegstgeest organiseert herhalingsavonden

2)    Voor hen die de basistraining Reanimatie willen doen:
EHBO vereniging Oegstgeest organiseert in september 2 reanimatietrainingen.NB voor wie (onverhoopt) gebruik moet maken van onze buurt-AED
bij huize KLIMOP aan de Rhijngeesterstraatweg: de code is 2343

 

 

Minibieb (Grunebieb)

Eindelijk is onze MINIBIEB geplaatst: in het speeltuintje,
naast de bank.
Het is de bedoeling dat er door buurtgenoten gebruik van wordt gemaakt om boeken met elkaar uit te wisselen.
Daar horen natuurlijk wat spelregels bij, daarover zullen we snel berichten.
Maar schroom niet:  Zet er boeken in waarvan U denkt dat ze voor anderen interessant kunnen zijn . . . .  .
…………..En kijk af en toe of er voor U iets bij staat.

 

 

 

Goed Nieuws:
Enkele buurtgenoten onderzochten of onze buurt, die op afwisselende lagen zand en veen is gebouwd, last zou kunnen krijgen van de daling van de grondwaterstand. Met periodes van aanhoudende droogte zou dat een probleem kunnen worden. Zij kwamen na onderzoek tot de volgende geruststellende conclusies:

Conclusies:
1. goed nieuws dat de Gemeente het grondwaterpeil bijhoudt, dat de Gruneriebuurt een eigen meetpunt heeft, en dat de metingen voor ons toegankelijk zijn. 

2. de metingen lijken geen aanleiding te geven tot zorgen over een te laag grondwaterpeil.
Voor hun volledige bericht: KLIK HIER

 

ACTIVITEITEN AGENDA 2019

·       Loopgroep Grunerie in beweging: Op zaterdagmiddagen van 16.30 – 17.30 uur.

·       Zomerborrel/BuurtBarbecue: zaterdag 7 september.

·       Sint Maarten: maandag 11 november.

·       Ontvangst Sinterklaas: zondag 24 november.

·       Kinder-Oud-en-Nieuw: dinsdag 31 december.

·       Nieuwjaarsborrel: januari 2020.
Alles natuurlijk onder voorbehoud van een succesvolle organisatie!

 

Op 31 januari vond in het Dorpscentrum “Oegst-live” plaats, een bijeenkomst waarin onder andere de bedragen werden bekend gemaakt die het RABO wensenfonds beschikbaar stelde.
Tijdens Oegst-live presenteerden een aantal Buurtgroepen zich, onder anderen ook onze GRUNERIE-BUURT.
Een video van deze presentatie vindt U hier:
KLIK HIER


 

Omdat Buurtactiviteiten alleen mogelijk zijn met bijdragen uit de buurt (zowel financieel als personeel) wordt  bij dat bulletin een oproep meegezonden voor een financiële bijdrage.
Die ziet U:  MET DEZE LINK
 OUDE FOTO’S

Van Ferry Zeeman ontvingen we, uit een oud foto-album, een aantal foto’s waarop gedeelten van onze buurt te zien zijn, zoals die in de jaren ’50 en ’60 de vorige eeuw was. Sportvelden van Udo en Volks-tuinen waren er nog niet. In die tijd bewoonden de heer en mevrouw Priem van Cuycklaan 30. Klik hier voor de foto’s.


Idee voor het verlichten van parkeerproblemen: KLIK HIER.

Haken om zakken met plastic afval aan te hangen (waaien niet meer weg):    KLIK HIER.

 

 

De geschiedenis van de Gruneriebuurt.
Boekje digitaal beschikbaar !! 
KLIKT U HIER, dan kunt U het downloaden

 

omslag boek

In 2000 vierde de buurt haar 50-jarig bestaan met een groots buurtfeest in de stijl van de eerste bewoners. Dit feest werd de aanleiding voor het maken van een uniek jubileumboekje over de Gruneriebuurt.

Meer over het feest in 2000.  

Het boekwerkje verscheen in 2003 in een oplage van 250 stuks.

Er zijn helaas geen gedrukte exemplaren meer beschikbaar.

In de bibliotheek aan de Lange Voort is wel een exemplaar in te zien.

 

Maar inmiddels is het digitaal beschikbaar;

 

Veiligheid in de Gruneriebuurt

 

·       Wat is verdacht gedrag en wanneer moet je actie ondernemen? lees hier de folder over verdacht gedrag

·       in het kader van alertheid in onze wijk is het slim om u aan te melden bij de whats app groep voor de Gruneriebuurt. Via http://www.oegstgeestalert.nl
kunt u zich aanmelden. DOEN!!

·       Vanuit de politie is er een communicatiemiddel over woninginbraken en andere criminaliteit. Dit gaat via het burgernet. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden. Ga dan naar http://www.burgernet.nl

·       Zorg in de donkere dagen in de winter dat uw huis er niet verlaten uit ziet!! Doe wat binnenverlichting aan!

·       Doe poort/schuurdeuren altijd op slot! Maak het een gelegenheidsdief niet erg makkelijk!

 

Een "GrunerieBuur" is beter

                                          voordeuren grunerie.jpg

dan een verre vriend . . . . .

Onder het aloude motto "een goede buur is beter dan een verre vriend" zijn we in de Gruneriebuurt gestart met de "GrunerieBuur".

De "GrunerieBuur" wil bewoners ondersteuning bieden als gewone burenhulp niet mogelijk is. Op de "GrunerieBuur" kunt u dus een beroep doen als uw eigen buur dat niet wil/kan of daartoe niet in staat is; we gaan er in principe van uit dat u in eerste instantie bij uw eigen buur aanklopt..... is dat om de een of andere reden dus niet mogelijk dan kunt u zonder meer een beroep doen op de "GrunerieBuur".

 

U vindt het speciale bulletin - met de adressen van de deelnemende  "Grunerieburen" hier op de site

Hulp nodig? Bel het adres van de "Gruneriebuur" zo dicht mogelijk bij u in de buurt.

 

De vele vrijwilligers in Oegstgeest zijn van grote waarde voor het dorp; zij vormen de kracht van Oegstgeest.
Het is daarom goed dat er door de gemeente Oegstgeest voor de actieve vrijwilligers een nieuwe
vrijwilligersverzekeringspolis is afgesloten. Dit is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp. Oegstgeest en Zoeterwoude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuinenovkl.jpg