stratenovkl.jpg

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 


 


 


 

home

 

Welkom in onze buurt                  

 

De geschiedenis van de Gruneriebuurt

 

Ons buurtbulletin:

Het Gruneriebulletin

 

Vrijwillige buurtbijdrage

 

Activiteiten in de buurt:

Buurtvoetbal

 

Fietstochten/buurtpicknick

 

Koffie-inloop-ochtend

 

Paasactiviteiten

 

Straatbarbecue

 

Straatspeeldag

 

Sint Maarten

 

Sint Nicolaas

 

Tuingluurdag                  

 

Nieuws uit de buurt in:

Uit de buurt 

 

Aangeboden&Gevraagd

 

Wie is wie/wie woont waar

 

Links                  

 

Contact

 

Bestel ons jubileumboekje

 

image003

 

Deze pagina is het laatst bewerkt

op 16 april 2024

 

 

 

Welkom op de website van de Gruneriebuurt te Oegstgeest.
U kunt ons bereiken via de mail:

info@gruneriebuurt.nl

Op dit adres kunt U zich ook aanmelden voor de
BUURTMAIL met berichten van/voor de Buurt

 

Het “Bulletin voor de Gruneriebuurt”
van februari 2024 
is beschikbaar.
Om het te lezen: KLIK HIER

Zondag 31 maart
Paasfeest in Gruneriebuurt.
Zoektocht naar de eieren die Keiki het kuiken uit zijn grote emmer had laten vallen.

Eerste paasdag was het weer feest in de buurt:
Keikie het Kuiken en de Paashaas kwamen op bezoek.  Om 10.30 u. met nog de slaap in de ogen, omdat ze korter hadden kunnen slapen door  het verzetten van de klok, stonden alle kindertjes met ouders op het kruispunt Grunerielaan /van Cuycklaan.
Eerst werd iedereen veranderd in een kuikentje, met een speciale
Afbeelding met persoon, aangekleed

Automatisch gegenereerde beschrijvinghoofdtooi. Daarna de start met een goede warming up door te dansen. Enthousiast deed iedereen mee. Om zeker fit te zijn om de eieren zoeken die Keikie het Kuiken uit zijn emmer had laten vallen. Gelukkig werden alle eieren weer terug gevonden en kwam het allemaal goed!
De Paashaas en Keikie zijn daarna nog een zakje eitjes bij veel ouderen in de buurt gaan brengen.
Voor wat foto’s: KLIK HIER

Buurtvergadering
Op 19 maart j.l. waren we welkom bij DirkJan de Ruijter voor onze jaarlijkse buurtvergadering.
Na het afgelopen jaar 2023 te hebben nabesproken, maakten we een jaarplan voor het komende jaar.(Zie hieronder)
Twee nieuwe activiteiten trekken daarbij de aandacht:
Enkele jongeren hadden de moeite genomen aanwezig te zijn: zij stelden voor om rond de zonnewende (21 juni) een mid-zomer-feest te organiseren; dat zou dan in plaats van de buitenspeeldag komen: een prima idee dat uitgewerkt gaat worden. In december zou er, ook weer rond de zonnewende een midwintergebeuren georganiseerd kunnen worden.

Ook aan burendag (zaterdag 28 september) willen we, samen met onze buren: Volkstuinen “de Groenerie”,
aandacht besteden, dat alles moet natuurlijk nog worden uitgewerkt.
Tijdens de vergadering kwam oom aan de orde dat enkele buurtgenoten zich zorgen maken over de verkeersafwikkeling nadat de bouwplannen op het “terrein Almondehoeve” zijn voltooid.

(Voor het volledige verslag van de vergadering:
KLIK HIER)

ACTIVITEITENPLAN 2024
● Zondag 31 maart: Pasen, Paaseieren zoeken.                              
● Donderdag  9 mei:  Hemelvaart, Fietstocht.
● Zaterdag 22 juni: Midzomerfeest.(gaat zeer waarschijnlijk niet door)       
● Zaterdag 31 augustus: BuurtBorrel en Barbecue.         
● Zaterdag 28 september: Burendag. (samen met Volkstuinen de Groenerie)
● Zaterdag 11 november: Sint Maarten.
● Zondag 26 november: Ontvangst Sinterklaas.
● Zaterdag 21 december: Midwinterfeest.  
● Begin 2024: Nieuwjaarsborrel.
                               

(Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud van en succesvolle organisatie.)


Om foto’s te zien van de ontvangst van Sint Nicolaas in 2023:
KLIK HIER
 

 

Voor een foto-impressie van de 2023 Buurtborrel en BBQ:
KLIK HIERONDERNEMERS in de Gruneriebuurt.
Onze buurt kent een groot aantal ondernemers:
AANNEMER—ADVOCAAT—JACHTHAVENBEHEER--DATA ADVIES--EXECUTIVE SEARCHE--MASSEUR--OPLEIDING COACHING--YOGALERAAR--HYPNOTHERAPIE ADEMWERK--REMEDIAL TEACHER--UITVAART ONDERSTEUNER--KUNSTZINNIGE WORKSHOPS/ACTIVITEITEN—TEKSTSCHRIJVER—CATERING/PRIVATE DINING—DUURZAAM ARCHITECT -
SCHOONHEIDS-SALON . En waarschijnlijk nog veel meer.

Gegevens over bovenstaande ondernemers vind U door HIER te klikken.
Wilt U ook op de lijst: een mailtje naar info@gruneriebuurt.nl is voldoendeDuurzaamheid: Klikt U hier dan vindt U een aantal blogs over duurzaamheid.

 

Voor een (commerciële)  link waarmee naar
woonruimte  te huur
kan worden gezocht, KLIK HIERNB voor wie (onverhoopt) gebruik moet maken van onze buurt-AED bij huize KLIMOP aan de Rhijngeesterstraatweg: de code is 2343

Omdat Buurtactiviteiten alleen mogelijk zijn met bijdragen uit de buurt (zowel financieel als personeel) wordt  bij dat bulletin een oproep meegezonden voor een financiële bijdrage.
Die ziet U:  MET DEZE LINK


OUDE FOTO’S

Van Ferry Zeeman ontvingen we, uit een oud foto-album, een aantal foto’s waarop gedeelten van onze buurt te zien zijn, zoals die in de jaren ’50 en ’60 de vorige eeuw was. Sportvelden van Udo en Volks-tuinen waren er nog niet. In die tijd bewoonden de heer en mevrouw Priem van Cuycklaan 30. Klik hier voor de foto’s.

 

De geschiedenis van de Gruneriebuurt.
Boekje digitaal beschikbaar !! 
KLIKT U HIER, dan kunt U het downloaden

 

 

In 2000 vierde de buurt haar 50-jarig bestaan met een groots buurtfeest in de stijl van de eerste bewoners. Dit feest werd de aanleiding voor het maken van een uniek jubileumboekje over de Gruneriebuurt.

Meer over het feest in 2000.  

Het boekwerkje verscheen in 2003 in een oplage van 250 stuks.

Er zijn helaas geen gedrukte exemplaren meer beschikbaar.

In de bibliotheek aan de Lange Voort is wel een exemplaar in te zien.

 

 

 

Een "GrunerieBuur" is beter . . . . .

                                          voordeuren grunerie.jpg

dan een verre vriend . . . . .

Onder het aloude motto "een goede buur is beter dan een verre vriend" zijn we in de Gruneriebuurt gestart met de "GrunerieBuur".

De "GrunerieBuur" wil bewoners ondersteuning bieden als gewone burenhulp niet mogelijk is. Op de "GrunerieBuur" kunt u dus een beroep doen als uw eigen buur dat niet wil/kan of daartoe niet in staat is; we gaan er in principe van uit dat u in eerste instantie bij uw eigen buur aanklopt..... is dat om de een of andere reden dus niet mogelijk dan kunt u zonder meer een beroep doen op de "GrunerieBuur".

 

U vindt het speciale bulletin - met de adressen van de deelnemende  "Grunerieburen"

Hulp nodig? Bel het adres van de "Gruneriebuur" zo dicht mogelijk bij u in de buurt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuinenovkl.jpg