stratenovkl.jpg

 

 

 

 

 

home

 

Welkom in onze buurt                  

 

De geschiedenis van de Gruneriebuurt

 

Ons buurtbulletin:

Het Gruneriebulletin

 

Vrijwillige buurtbijdrage

 

Activiteiten in de buurt:

Buurtvoetbal

 

Fietstochten/buurtpicknick

 

Koffie-inloop-ochtend

 

Paasactiviteiten

 

Straatbarbecue

 

Straatspeeldag

 

Sint Maarten

 

Sint Nicolaas

 

Tuingluurdag                  

 

Nieuws uit de buurt in:

Uit de buurt 

 

Aangeboden&Gevraagd

 

Wie is wie/wie woont waar

 

Links                  

 

Contact

 

Bestel ons jubileumboekje

 

image003

 

Deze pagina is het laatst bewerkt

op 14 februari 2021

 

 

 

 

Welkom in onze buurt

 

Tot de Gruneriebuurt rekenen wij de volgende straten (klik op de straat voor meer info):

 

Dorpsstraat  - onevenzijde, de nrs 1 t/m 43

 

Grunerielaan

 

Kamphuizenlaan

 

Rhijngeesterstraatweg – onevenzijde, de nrs 169 t/m 205

 

Utenwaerdelaan           

 

Van Cuycklaan

 

Van Wassenaerlaan

 

Willibrordlaan

 

image002Nieuwe bewoners in onze buurt ontvangen bij de eerste verspreiding van het Gruneriebulletin nevenstaande welkomstbrief namens de buurt.

 

Geen echte buurtvereniging …….

De Gruneriebuurt kent geen officiële buurtvereniging met een bestuur etc. Vanuit de buurt lijkt daar geen behoefte aan te zijn. De laatste peiling uit 2005 leverde totaal geen belangstelling op voor een heroprichting van de “in ruste zijnde” buurtvereniging. Jaarlijks organiseert de redactie van het buurtbulletin daarom aan het begin van het jaar een “buurtbijeenkomst” om de jaarlijkse buurtactiviteiten te plannen. We hopen wel dat u - als buurtbewoner - dan toch óók komt! Ieder jaar ontstaan er zodoende ad hoc groepjes die het nodige organiseren. Tot nu toe werkt dit redelijk tot goed.

 

Wat te doen als er een gezamenlijke buurtactie nodig is …

Af en toe spelen er zaken in de buurt die een gezamenlijk buurtoptreden wenselijk maken…. Het ontbreken van een buurtvereniging noopt bewoners dan om zelf actie te ondernemen, het buurtbulletin kan in dit soort situaties wel gebruikt worden als ondersteuning!

 

De buurtbijdrage

Omdat we geen vereniging zijn en dus geen leden kennen zijn we voor de financiering van het bulletin en alle activiteiten afhankelijk van vrijwillige buurtbijdragen. In het bulletin vindt u – indien nodig – een oproepje om een bijdrage. De laatste jaren gaat er in januari/februari bij het eerste bulletin een “herinnering” mee om een vrijwillige bijdrage over te maken. Zie verder ook hier  

 

Hulp in de buurt

In mei 2014 zijn we gestart met het burenhulpproject onder het motto "Een "Gruneriebuur" is beter dan een verre vriend. Lees er alles over in de speciale uitgave van de Gruneriebuur(t).

 

Contactpersonen in de buurt.....

Soms worden de contactpersonen in de buurt ten onrechte gezien als “leden van de buurtvereniging”. We hebben geen buurtvereniging: de contactpersonen in de buurt zijn uitsluitend oog en oor voor ons buurtbulletin. Ze zorgen er ook voor dat nieuwe bewoners “Welkom” worden geheten en zorgen verder voor de verdeling van het bulletin.

Onze contactpersonen in de buurt zijn:

 

René

René vdr Voort,

Dorpsstraat 23,

( 568 05 43

 

charlotvv-20%.jpg

Charlot Devilee,

Grunerielaan 17,

( 515 47 53

 

Marleen (2).jpg

Marleen Audretsch,

Grunerielaan 51,

( 515 71 85

 

Dieke Kuijpers
Kamphuizenlaan 5
( 06 1048 7605

madeleine.jpg

Madeleine den Hertog, Utenwaerdelaan 6,

( 517 49 22

 

Dirk-Jan de Ruijter.jpg

Dirk-Jan de Ruijter

Van Cuycklaan 5,

( 531 66 38

 

Weibel.jpg

Christiane Weibel,

Willibrordlaan 2,

(  515 08 00

 

Hetty Boter.jpg

Hetty Boter,

Van Wassenaerlaan 28,

(  515 59 54

 

 

Interviews:

Marleen (2).jpg

Marleen Audretsch

 

Redactie:

peter.jpg                       

 

 

 

 

 

 

Peter van de Wetering en Bazz van der Hulst

 

Redactieadres: Grunerielaan 21, 2343 AK  Oegstgeest

Emailadres: info@gruneriebuurt.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuinenovkl.jpg