8 april 2005, buurtenquête

u doet toch ook mee....

 

 

 

Activiteiten in de Gruneriebuurt

 

Wat is er allemaal?

 

Al heel lang worden er in onze Gruneriebuurt regelmatig activiteiten georganiseerd.

Zoals: fietstochten, kampeerweekenden, koffieochtenden, paasactiviteiten, een buurtbarbecue, Sinterklaas-intochten, Sint Maarten-lampionnentochten, tuingluurdagen , straatspeeldagen, jaarwisselingsfeesten, een hele lijst dus.

Daarnaast hebben we een regelmatig verschijnend buurtbulletin en contactpersonen in de verschillende straten, die onder meer nieuwkomers verwelkomen en ons op de hoogte houden van straatnieuws.

Ook hebben we het 50-jarig bestaan van de buurt gevierd, met als uitvloeisel een boek met de geschiedenis van de buurt.
Dat alles werd en wordt gefinancierd met bijdragen die buurtbewoners vrijwillig doen in de buurtkas.

Heel veel dus, en dat is al jarenlang zo; sommige jaren waren er weinig activiteiten, maar de buurtbarbecue is een vast gegeven, alleen heel slecht weer heeft een enkele keer roet in het eten gegooid.

 

Hoe organiseren we alles?

 

We hebben in onze buurt op het ogenblik geen echte Buurtvereniging, daar is onvoldoende animo voor. Er is wel een vaste groep mensen rond het buurtbulletin: de contactpersonen.

Elk jaar organiseren zij in februari een bijeenkomst voor buurtbewoners waarin het afgelopen jaar wordt geëvalueerd, de financiële positie wordt bekeken, en: heel belangrijk de activiteiten voor het komende jaar worden gepland.

Wanneer er op een dergelijke bijeenkomst veel buurtbewoners zijn, met veel plannen, dan gaat er ook wat gebeuren. Deze groep mensen gaat dan op zoek naar buurtbewoners die mee willen doen aan de organisatie van de activiteiten dat jaar.

Hoewel er dus van te voren niets vast is gelegd is het al vele jaren lang op deze manier gelukt.

Maar het kan dus niet zonder u, zonder ons allen.

Hebt u ideeën, wilt u meehelpen, of zelf de organisatie van een activiteit coördineren dan meldt u dat en komt u op de planningsbijeenkomst, op die manier blijft alles (en misschien nog meer) mogelijk.

 

Waarom dit speciale enquêtebulletin?

 

Wij als groepje rond het bulletin willen eigenlijk heel graag een aantal zaken van u weten.
Daarom vragen we u mee te doen aan onze enquête.
Wij komen het  enquêteformulier  persoonlijk over enige dagen weer bij u  ophalen.

 

Enquête aan ommezijde invullen svp

 


 

1

Als het goed is ontvangt u regelmatig het buurtbulletin; hoe waardeert u dat?
(aankruisen svp)            

 

 

Ik lees het nooit, heb er geen belangstelling voor

 

 

Ik lees het af en toe

 

 

Ik lees het regelmatig

 

 

Ik vind het erg leuk om op de hoogte te blijven

 

 

2

In onze buurt vinden regelmatig activiteiten plaats; wat vindt u daarvan?

 

 

We hebben er geen belangstelling voor

 

 

We vinden het leuk dat het gebeurt, maar doen nooit mee

 

 

Af en toe doen we aan activiteiten mee

 

 

We proberen zoveel mogelijk mee te doen

 

 

3

Zou u hier willen invullen aan welke activiteiten u ooit hebt deelgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Activiteiten worden betaald uit vrijwillige bijdragen; wat vindt u daarvan?

 

 

We doen meestal geen bijdrage

 

 

We vinden het systeem van vrijwillige bijdragen prettig

 

 

We zouden liever zien dat een vaste bijdrage werd gevraagd (een soort lidmaatschap)

 

 

5

We zijn uiteraard benieuwd in hoeverre u mee zou willen doen bij activiteiten in de buurt; hieronder kunt u aangeven wat voor u van toepassing is.

 

 

Ik ben niet geïnteresseerd in buurtactiviteiten

 

 

Ik doe af en toe mee, maar kan niet meehelpen

 

 

Ik wil best meehelpen, als ik daarvoor word gevraagd

 

 

Ik wil meehelpen met de organisatie van een activiteit (van te voren)

 

 

Ik zou wel een taak willen in de planning en coördinatie van buurtactiviteiten

 

 

6

Wanneer u suggesties hebt voor activiteiten in de buurt, of opmerkingen over de gang van zaken tot nu toe, dan kunt u dat hieronder noteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wanneer u beschikbaar wilt zijn voor (hulp bij) buurtactiviteiten, dan kunt u hieronder naam, adres en/of telefoonnummer vermelden

 

naam

 

 

adres

 

 

tel.

 

 

Emailadres